E NESËRMJA KRIJUAR SËBASHKU

 

 

Italia për zhvillimin e qëndrueshëm dhe të drejtat e njeriut
Shqipëria | Bosnja-Hercegovina | Kosova

Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim

Zyra e Tiranës – Përgjegjëse për Shqipërinë | Bosnje-Hercegovinë | Kosovë

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 5, Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 881/2/3 | tirana@aics.gov.it