Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim mbron gratë viktima të abuzimit dhe trafikimit të qenieve njerëzore me një projekt të realizuar nga CIES, në partneritet me Ministrinë e Mirëqenies dhe të rinjve shqiptarë. Më 15 maj 2017, gazetarja Anna Maria Giordano nga Rai ka takuar vajzat në strehën e Vlorës.