Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Bujqësia (31120)

SDGs: Zero Hunger

Fondi në dispozicion: €1.250.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: RTM – Reggio Terzo Mondo

Partnerë të tjerë:

 • Bashkëpunimi për zhvillimin e vendeve në emergjencë – COSPE
 • Fondacioni “Partneritet Per Zhvillim”
 • Qendra Gruas “Hapat e Lehtë”
 • Rajoni Emilia Romagna
 • Krahina Autonome e Bolzanos
 • Universiteti i Modena-s dhe Reggio Emilia-s
 • Kooperativa Valle dei Cavalieri
 • Forumi Shoqatat Shqiptare në Emilia Romagna
 • Observatori Ballkan-Kaukaz
 • Albania News
 • Shoqata Veneta e Prodhuesve Biologjik
 • Shoqata ndërkomunale e Zadrimës

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

 • Rritja e kapacitetit produktiv të fermave familjare aktive në zinxhirin e furnizimit të deleve dhe dhive në komunat e Fushë Arrëzit, Pukës dhe Vaut të Dejës
 • Rritja e kapacitetit produktiv të fermave familjare në industrinë e frutave dhe perimeve dhe turizmit rural në komunat e Lezhës dhe Vaut të Dejës
 • Favorizimi i qasjes në treg të produkteve tipike ushqimore që prodhohen nga zonat dhe nga sektorët e përzgjedhur
 • Rritja e ndërgjegjësimit të komuniteteve përfituese të rolit dhe të potencialit të grave në ekonominë rurale

%