Përfaqësuesit e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit shqiptare dhe Agjencisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim në Tiranë zhvilluan një vizitë në kantjerin në Laprakë, ku puna e rilindjes urbane është në zhvillim e sipër.