Ambasada Italiane në Tiranë, Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim në Ballkanin Perëndimor dhe COD – Center for Openness and Dialogue – paraqesin Doors of Tomorrow, një event i Sistemit Italian të Bashkëpunimit për Zhvillim në Shqipëri. COD, Presidenca e Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, Bulevardi, Dëshmorët e Kombit “, 1, Tiranë, 1-8 Nëntor 2017.