Janë shpërndarë në Foca, Bosnjë dhe Hercegovinë, banesat e para që do të strehojnë familjet që ikën gjatë luftës.