On air nga maji formati i ri i komunikimit i Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim në Ballkanin Perëndimor.