Përmbledhja Financiare 2018 e Bashkëpunimit Itali-Shqipëri.