Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Bujqësi (31110)

SDGs: Responsible Consumption and Production

Fondi në dispozicion: €638.600,00 (AICS: € 447.020,00; Qarku i Umbrias: €191.580,00)

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Qarku i Umbrias

Partnerë të tjerë:

 • Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural e Shqipërisë
 • Bashkia Tiranë
 • Bashkia Elbasan
 • Bashkia Koplik
 • Universiteti i Peruxhias
 • 3A Parku Teknologjik Agroushqimor i Umbrias
 • SviluppUmbria

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

 • Përcjellja e praktikave të dobishme dhe dorëzimi i teknologjive të reja bujqësore në sektorët e ullishtarisë dhe të bimëve mjekësore
 • Futja, sipas standarteve UE, të sistemeve të gjurmimit e të çertifikimit të cilësisë në 10 ndërmarrje leader në këtë sektor në Shqipëri
 • Mbështetja e zhvillimit rural në zonat e Elbasanit dhe Malësisë së Madhe, nëpërmjet formimit dhe adoptimit të praktikave leader
 • Përgatitja e një dossier komunitare për njohjen e DOP/IGP të 3 prodhimeve agroushqimore shqiptare: vajit, ullinjve të Elbasanit dhe sherbelës së Taraboshit.

%

Grafiku i ecurisë së realizimit