Lind “Made With Italy”, marka etike e Bashkëpunimit Italian në Ballkanin Perëndimor për zhvillimin e qëndrueshëm të produkteve dhe shërbimeve në Shqipëri.