Një histori suksesi dhe zhvillimi rural të qëndrueshëm në Shqipëri.