MONOLITI II. Natyra është për njerëzimin një monolit magjepës. Ajo na bën gjithnjë të pyesim veten mbi kuptimin e jetës dhe të mbijetesës në Tokë. Nuk mjafton të rrimë e ta kundrojmë. Po nuk vepruam, 2100 do te jetë një udhetim drejt së panjohurës. Mirëqenia e jetës sonë, lumturia jonë dhe pasuritë tona varen nga fakti se si do t’u pergjigjemi pyetjeve gjithnjë e më të qarta e më urgjente që na bën Mjedisi, pyetje të cilave nuk u shmangemi dot.