Made With Italy është marka etike e Kooperacionit Italian në Ballkanin Perëndimor. Një mbështetje konkrete për zhvillim, përfshirje sociale dhe qeverisje të mirë.

Link: exco2019.com