Bukë, Kripë e Zemër – Ushqimi, Tradita dhe Kultura: procese të bashkë-zhvillmit në zonat e margjinalizuara të veriut dhe jugut të Shqipërisë

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqeria Civile (15150) SDGs: No Poverty Fondi në dispozicion: €3.192.000,00 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: VIS – CESVI Partnerë të tjerë: Bashkia e Shkrelit Bashkia e Përmetit Afati i...

Mundësimi i hyrjes në tregun e punës dhe krijimi i bizneseve në zonën Jugore të Shqipërisë

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15150) SDGs: No Poverty Fondi në dispozicion: €537.699,42 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: Agjencia Kombëtare Giuseppini del Murialdo (ENGIM) Partnerë të tjerë: Bashkia e Fierit Ministria e...

Project Facility Multisektorial: Fond in loco për ndjekjen e ecurisë së projekteve të Protokollit dypalësh të Bashkëpunimit për Zhvillim 2010-2012

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15110) SDGs: Partnerships for the Goals Fondi në dispozicion: €356.200,00 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim – Tiranë Partnerë të tjerë:...