Bukë, Kripë e Zemër – Ushqimi, Tradita dhe Kultura: procese të bashkë-zhvillmit në zonat e margjinalizuara të veriut dhe jugut të Shqipërisë

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqeria Civile (15150) SDGs: No Poverty Fondi në dispozicion: €3.192.000,00 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: VIS – CESVI Partnerë të tjerë: Bashkia e Shkrelit Bashkia e Përmetit Afati i...

Mundësimi i hyrjes në tregun e punës dhe krijimi i bizneseve në zonën Jugore të Shqipërisë

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15150) SDGs: No Poverty Fondi në dispozicion: €537.699,42 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: Agjencia Kombëtare Giuseppini del Murialdo (ENGIM) Partnerë të tjerë: Bashkia e Fierit Ministria e...

Integrimi Gjinor në Shqipëri: me gratë kundër dhunës dhe shfrytëzimit

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile – Të drejtat e Njeriut (15162) SDGs: Gender Equality Fondi në dispozicion: €782.996,39 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: CIES Partnerë të tjerë: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë...