Italia për Rajonin Detar në Shqipëri

Anija Dallaporta e CNR filloi aktivitetet e survejimit akustik përgjatë bregdetit shqiptar, si pjesë e projektit të Asistencës Institucionale për Zhvillimin e Ekonomisë Detare, kryer nga Ciheam Bari për një vlerë prej 1.6 milion euro. Një falënderim i përzemërt dhe...

Made With Italy në EXCO 2019

Made With Italy është marka etike e Kooperacionit Italian në Ballkanin Perëndimor. Një mbështetje konkrete për zhvillim, përfshirje sociale dhe qeverisje të mirë. Link:...

Merr Frymë. Mbro. Mendo.

  MONOLITI II. Natyra është për njerëzimin një monolit magjepës. Ajo na bën gjithnjë të pyesim veten mbi kuptimin e jetës dhe të mbijetesës në Tokë. Nuk mjafton të rrimë e ta kundrojmë. Po nuk vepruam, 2100 do te jetë një udhetim drejt së panjohurës. Mirëqenia e...