Forcimi i Ministrisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural për Përmirësimin e Prodhimit të Frutave dhe Perimeve sipas Standardeve të BE

Vendi: Kosovë Sektori OCSE/DAC: Bujqësia (31182) SDGs: Zero Hunger Fondi në dispozicion: €2.200.000,00 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: Ciheam Bari Partnerë të tjerë: Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural – Kosovë Afati i...

Bukë, Kripë e Zemër – Ushqimi, Tradita dhe Kultura: procese të bashkë-zhvillmit në zonat e margjinalizuara të veriut dhe jugut të Shqipërisë

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqeria Civile (15150) SDGs: No Poverty Fondi në dispozicion: €3.192.000,00 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: VIS – CESVI Partnerë të tjerë: Bashkia e Shkrelit Bashkia e Përmetit Afati i...

Mundësimi i hyrjes në tregun e punës dhe krijimi i bizneseve në zonën Jugore të Shqipërisë

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15150) SDGs: No Poverty Fondi në dispozicion: €537.699,42 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: Agjencia Kombëtare Giuseppini del Murialdo (ENGIM) Partnerë të tjerë: Bashkia e Fierit Ministria e...