MAGAZINE

Seminar trajnimi Horizon 2020 dhe Erasmus +

Instituti Italian i Kulturës në Tiranë në bashkëpunim me Agjencinë për Promovimin e Kërkimeve Evropiane (APRE – Roma) dhe Delegacioni Europian në Shqipëri organizon në 13 mars 2018 në selinë e saj një seminar trajnimi mbi Horizonti 2020, Erasmus + dhe të tjera evropiane fonde për hulumtime dhe novacione të disponueshme për universitetet dhe institucionet kërkimore shqiptare.

read more

Portat e së Nesërmes

Ambasada Italiane në Tiranë, Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim në Ballkanin Perëndimor dhe COD – Center for Openness and Dialogue – paraqesin Doors of Tomorrow, një event i Sistemit Italian të Bashkëpunimit për Zhvillim në Shqipëri.

read more

Një Mesdhe prej Paqeje dhe Zhvillimi është i mundshëm

Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillim në Tiranë dhe Agjencia Kombëtare Shqiptare për zonat e mbrojtura që marrin pjesë në eventin "Një det dialogjesh" organizuar nga CIHEAM Bari në Tricase më 29 dhe 30 qershor 2017. Ngjarja është një fazë e re e Projektit Nemo...

read more

Lapraka, në rilindje e sipër

Përfaqësuesit e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit shqiptare dhe Agjencisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim në Tiranë zhvilluan një vizitë në kantjerin në Laprakë, ku puna e rilindjes urbane është në zhvillim e sipër.   [pdfviewer width="100%"...

read more

Një ide e re e modernitetit

Drejt globalizimit të qëndrueshëm në Shqipëri. Konferenca përfundimtare e projektit "Buke, kripë dhe Zemër - ushqim, tradita dhe kultura: proceset e bashkë-zhvillimit në zonat anësore të veri dhe në jug të Shqipërisë nëpërmjet rritjes së njohurive dhe produkteve...

read more

Buzëqeshje për të mbrojtur

Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim mbron gratë viktima të abuzimit dhe trafikimit të qenieve njerëzore me një projekt të realizuar nga CIES, në partneritet me Ministrinë e Mirëqenies dhe të rinjve shqiptarë. Më 15 maj 2017, gazetarja Anna Maria Giordano...

read more