MAGAZINE

Dyert e Hapura të së Ardhmes

Inkubatori i parë i produkteve tipike shqiptare u përurua në Përmet. Një histori suksesi që e sheh Italinë së bashku me Shqipërinë e re dhe komunitetet e saj lokale.

read more

Made With Italy

Lind “Made With Italy”, marka etike e Bashkëpunimit Italian në Ballkanin Perëndimor për zhvillimin e qëndrueshëm të produkteve dhe shërbimeve në Shqipëri.

read more

Kooperacioni Live

On air nga maji formati i ri i komunikimit i Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim në Ballkanin Perëndimor.

read more

Seminar trajnimi Horizon 2020 dhe Erasmus +

Instituti Italian i Kulturës në Tiranë në bashkëpunim me Agjencinë për Promovimin e Kërkimeve Evropiane (APRE – Roma) dhe Delegacioni Europian në Shqipëri organizon në 13 mars 2018 në selinë e saj një seminar trajnimi mbi Horizonti 2020, Erasmus + dhe të tjera evropiane fonde për hulumtime dhe novacione të disponueshme për universitetet dhe institucionet kërkimore shqiptare.

read more

Shtëpitë e Diellit

Janë shpërndarë në Foca, Bosnjë dhe Hercegovinë, banesat e para që do të strehojnë familjet që ikën gjatë luftës.

read more

Portat e së Nesërmes

Ambasada Italiane në Tiranë, Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim në Ballkanin Perëndimor dhe COD – Center for Openness and Dialogue – paraqesin Doors of Tomorrow, një event i Sistemit Italian të Bashkëpunimit për Zhvillim në Shqipëri.

read more

Një Mesdhe prej Paqeje dhe Zhvillimi është i mundshëm

Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillim në Tiranë dhe Agjencia Kombëtare Shqiptare për zonat e mbrojtura që marrin pjesë në eventin "Një det dialogjesh" organizuar nga CIHEAM Bari në Tricase më 29 dhe 30 qershor 2017. Ngjarja është një fazë e re e Projektit Nemo...

read more

Lapraka, në rilindje e sipër

Përfaqësuesit e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit shqiptare dhe Agjencisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim në Tiranë zhvilluan një vizitë në kantjerin në Laprakë, ku puna e rilindjes urbane është në zhvillim e sipër.   [pdfviewer width="100%"...

read more

Një ide e re e modernitetit

Drejt globalizimit të qëndrueshëm në Shqipëri. Konferenca përfundimtare e projektit "Buke, kripë dhe Zemër - ushqim, tradita dhe kultura: proceset e bashkë-zhvillimit në zonat anësore të veri dhe në jug të Shqipërisë nëpërmjet rritjes së njohurive dhe produkteve...

read more

Buzëqeshje për të mbrojtur

Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim mbron gratë viktima të abuzimit dhe trafikimit të qenieve njerëzore me një projekt të realizuar nga CIES, në partneritet me Ministrinë e Mirëqenies dhe të rinjve shqiptarë. Më 15 maj 2017, gazetarja Anna Maria Giordano...

read more

To change the future, keep the nature as it is

AICS merr pjesë me një stendë në Panairin e parë të Mesdheut Turizmit të organizuar nga Ministria e Ekonomisë shqiptare dhe promovon vlera thelbësore të zonave të mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit për të ardhmen e vendit.   [pdfviewer width="100%" height="849px"...

read more

Natyra për të ardhmen

Projekti pesëvjeçar "Mbështetja institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura në Shqipëri" ka përfunduar, duke kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në progresin që është bërë në fushën e mbrojtjes së natyrës në Shqipëri.   [pdfviewer width="100%"...

read more