Njoftim konsulence për Ekspert Analist pranë CESVI në Shqipëri

CESVI po zbaton projektin: “Shqipëri, Udhëto në Mënyrën Tënde: Menaxhim Multi-Aktor i Integruar i Turizmit Rural dhe Kulturor në Qarqet e Gjirokastrës dhe Beratit (TREC)”, financuar nga Agjensia Italiane për Bashkëpunimin në Zhvillim (AICS).

 

Skills

Posted on

Thursday April 4th, 2019