Ftesë për shprehje interesi nga kompani ndërtimi shqiptare dhe të huaja për të realizuar punime ndërtimore me objekt “Ndërtimi i Shtëpise familje”

Acli Ipsia në Shqipëri në kuadër te projektit “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës” AID 10950, te financuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS) do te perdore nje pjese te buxhetit te projektit per te realizuar punime ndertimore me objekt ”Ndërtimi i Shtëpisë Familje”.

 

 

Skills

Posted on

Friday May 11th, 2018