Çelja e thirrjes së parë për propozime – IADSA II

Në datën 31 tetor 2019 u çel thirrja e parë (Call for Proposals) e Programit IADSA II për financimin e projekteve në sektorin social në linjë me strategjitë kombëtare dhe prioritetet për zhvillim dhe integrim të formuluara nga qeveria shqiptare si dhe me Programin e...