Rritet siguria ushqimore në Shqipëri

  Kooperacioni Italian mbështet angazhimin e Qeverisë Shqiptare për sigurinë ushqimore. Kemi të bëjmë me një element të rëndësishëm atraktiv, thelbësor për zhvillimin e shumë sektorëve, në mënyrë të veçantë për turizmin dhe bujqësinë. Në videon e realizuar me...

Forcimi i Ministrisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural për Përmirësimin e Prodhimit të Frutave dhe Perimeve sipas Standardeve të BE

Vendi: Kosovë Sektori OCSE/DAC: Bujqësia (31182) SDGs: Zero Hunger Fondi në dispozicion: €2.200.000,00 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: Ciheam Bari Partnerë të tjerë: Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural – Kosovë Afati i...