Natyra për të ardhmen

Projekti pesëvjeçar “Mbështetja institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura në Shqipëri” ka përfunduar, duke kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në progresin që është bërë në fushën e mbrojtjes së natyrës në Shqipëri....