Kooperacioni i Deleguar në Shqipëri: Projekt pilot për mbështetjen e menaxhimit të centralizuar jo direkt të Fondeve Evropiane IPA

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe shoqëria civile (15110) SDGs: Partnerships for the goals Fondi në dispozicion: €404.000,00 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Bashkëpunimit Ndërkombëtar – Drejtoria e...

Natyra për të ardhmen

Projekti pesëvjeçar “Mbështetja institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura në Shqipëri” ka përfunduar, duke kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në progresin që është bërë në fushën e mbrojtjes së natyrës në Shqipëri....