Mundësimi i hyrjes në tregun e punës dhe krijimi i bizneseve në zonën Jugore të Shqipërisë

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15150) SDGs: No Poverty Fondi në dispozicion: €537.699,42 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: Agjencia Kombëtare Giuseppini del Murialdo (ENGIM) Partnerë të tjerë: Bashkia e Fierit Ministria e...