Integrimi Gjinor në Shqipëri: me gratë kundër dhunës dhe shfrytëzimit

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile – Të drejtat e Njeriut (15162) SDGs: Gender Equality Fondi në dispozicion: €782.996,39 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: CIES Partnerë të tjerë: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë...

Natyra për të ardhmen

Projekti pesëvjeçar “Mbështetja institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura në Shqipëri” ka përfunduar, duke kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në progresin që është bërë në fushën e mbrojtjes së natyrës në Shqipëri....