Një ide e re e modernitetit

Drejt globalizimit të qëndrueshëm në Shqipëri. Konferenca përfundimtare e projektit “Buke, kripë dhe Zemër – ushqim, tradita dhe kultura: proceset e bashkë-zhvillimit në zonat anësore të veri dhe në jug të Shqipërisë nëpërmjet rritjes së njohurive dhe...