Udhëto sipas mënyrës tënde: Menaxhimi shumë-aktorë dhe i integruar i Turizmit Rural dhe të Kulturës në Rajonet e Gjirokastrës dhe Beratit

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15150) SDGs: No Poverty Fondi në dispozicion: €1.195.133,44 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: CESVI Partnerë të tjerë: Agjencia Kombëtare e Turizmit – Ministria e Zhvillimit Ekonomik të...

Bukë, Kripë e Zemër – Ushqimi, Tradita dhe Kultura: procese të bashkë-zhvillmit në zonat e margjinalizuara të veriut dhe jugut të Shqipërisë

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqeria Civile (15150) SDGs: No Poverty Fondi në dispozicion: €3.192.000,00 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: VIS – CESVI Partnerë të tjerë: Bashkia e Shkrelit Bashkia e Përmetit Afati i...